Selamat Datang :
  No.KP :
  Katalaluan / No. Pend :  


Makluman:
PELAJAR:
Untuk LOGIN KALI PERTAMA, sila gunakan Nombor Kad Pengenalan (No.KP) dan Nombor Pendaftaran Pelajar. Anda akan diminta untuk menukar katalaluan. 
Bagi login seterusnya, gunakan katalaluan yang telah disetkan.
Sebarang masalah login atau reset semula katalaluan, sila rujuk kepada Penasihat Akademik (PA) masing-masing.


PENSYARAH/STAF:
Untuk LOGIN KALI PERTAMA, sila gunakan Nombor Kad Pengenalan (No.KP) dan katalaluan yang diberikan Unit Teknologi Maklumat.
Anda akan diminta untuk menukar katalaluan. 
Bagi login seterusnya, gunakan katalaluan yang telah disetkan.
Sebarang masalah, sila majukan kepada Administrator di Unit Teknologi Maklumat.

© Copyright : Politeknik Kota Bharu, Kelantan