PERHATIAN:
Bagi pelajar semester akhir, yang berstatus PK (Penilaian Khas atau MP (Mengulang Penilaian),
anda dikehendaki melaporkan diri
Tempat: Unit Peperiksaan
Tarikh: 15 JUN 2015 (ISNIN)
Masa: 9.00 pagi - 5.00 petang.
  Selamat Datang :
  No.KP :
  Katalaluan / No. Pend :  

Makluman: Pelajar adalah diminta untuk menggunakan No.KP dan No.Pendaftaran untuk login ke portal ini pada kali pertama. Bagi para pensyarah/staf, sila gunakan No.KP dan katalaluan masing-masing. Sebarang masalah, sila majukan kepada administrator.
© Copyright : Politeknik Kota Bharu, Kelantan