PERHATIAN:
  1. Sila semak ejaan nama penuh & nombor kad pengenalan anda. 

Jika terdapat sebarang kesilapan, sila maklumkan kepada HEP/Penasihat Akademik (PA) masing-masing.
  Selamat Datang :
  No.KP :
  Katalaluan / No. Pend :  

Makluman: Pelajar adalah diminta untuk menggunakan No.KP dan No.Pendaftaran untuk login ke portal ini pada kali pertama. Bagi para pensyarah/staf, sila gunakan No.KP dan katalaluan masing-masing. Sebarang masalah, sila majukan kepada administrator.
© Copyright : Politeknik Kota Bharu, Kelantan