PERHATIAN:

Kemaskini 26 Jun 2016, terdapat masalah untuk pelajar mengakses semakan markah di modul i-exam.
Tindakan penyelesaian sedang dilaksanakan dan akan dimaklumkan dari masa ke semasa.

  1. Sila semak ejaan nama penuh & nombor kad pengenalan anda. 

Jika terdapat sebarang kesilapan dan masalah login, sila maklumkan kepada HEP/Penasihat Akademik (PA) masing-masing.


Mulai sesi JUN2016, pendaftaran kursus bagi Pelajar SENIOR adalah melalui SPMP.

Manual bagi proses pendaftaran tersebut boleh dimuat turun di sini.


  Selamat Datang :
  No.KP :
  Katalaluan / No. Pend :  

Makluman: Pelajar adalah diminta untuk menggunakan No.KP dan No.Pendaftaran untuk login ke portal ini pada kali pertama. Bagi para pensyarah/staf, sila gunakan No.KP dan katalaluan masing-masing. Sebarang masalah login, pelajar boleh berhubung dengan Pegawai di HEP/Penasihat Akademik masing-masing.
© Copyright : Politeknik Kota Bharu, Kelantan
Spmp3