PERHATIAN:
  1. Sila semak ejaan nama penuh & nombor kad pengenalan anda. 

Jika terdapat sebarang kesilapan, sila maklumkan kepada HEP/Penasihat Akademik (PA) masing-masing.


  1. Bagi maklumat status keputusan: KB @ KS

Sila lapor diri mengikut tarikh yang ditetapkan di portal rasmi PIS.

Sebarang rayuan rasmi perlu dibuat kepada Pengarah PIS dalam masa 14 hari dari tarikh keputusan dikeluarkan.

Sebarang pertanyaan sila rujuk kepada Unit Peperiksaan PIS di talian 07-261 1051/1081  Selamat Datang :
  No.KP :
  Katalaluan / No. Pend :  

Makluman: Pelajar adalah diminta untuk menggunakan No.KP dan No.Pendaftaran untuk login ke portal ini pada kali pertama. Bagi para pensyarah/staf, sila gunakan No.KP dan katalaluan masing-masing. Sebarang masalah, sila majukan kepada administrator.
© Copyright : Politeknik Kota Bharu, Kelantan