PERHATIAN:
  1. Sila semak ejaan nama penuh & nombor kad pengenalan anda. 

Jika terdapat sebarang kesilapan dan masalah login, sila maklumkan kepada HEP/Penasihat Akademik (PA) masing-masing.


Bagi pelajar semester akhir, yang berstatus PK (Penilaian Khas atau MP (Mengulang Penilaian),
anda dikehendaki melaporkan diri
Tempat: Unit Peperiksaan
Tarikh: 21 DISEMBER 2015 (ISNIN)
Masa: 9.00 pagi - 5.00 petang.

Sebarang pertanyaan sila rujuk kepada Unit Peperiksaan PIS di talian 07-261 1051/1081


  Selamat Datang :
  No.KP :
  Katalaluan / No. Pend :  

Makluman: Pelajar adalah diminta untuk menggunakan No.KP dan No.Pendaftaran untuk login ke portal ini pada kali pertama. Bagi para pensyarah/staf, sila gunakan No.KP dan katalaluan masing-masing. Sebarang masalah login, pelajar boleh berhubung dengan Pegawai di HEP/Penasihat Akademik masing-masing.
© Copyright : Politeknik Kota Bharu, Kelantan